ปัญหาระหว่างทำธุรกรรม


ขั้นตอนในการซื้อตัวละคร ต้องรอนานเกินไป

ทางเราต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าสำหรับปัญหาซื้อตัวละครที่เกิดขึ้น เนื่องจากคำขอในการทำธุรกรรมในบางเวลาบน Polygon Chain นั้น มีความแออัดมาก จึงอาจทำให้ใช้เวลาในการสร้างตัวละครนั้นนานกว่าปกติ ( อาจใช้เวลานานถึง 30 นาที ไปจนถึง 1 ชั่วโมง )

ในระหว่างการทำธุรกรรม กรุณาอย่าปิด browser tab ของเกม เนื่องจากอาจทำให้ธุรกรรมไม่สำเร็จ และไม่ได้รับตัวละคร

transaction

ในกรณีที่ซื้อตัวละครไปแล้ว แต่ไม่ได้รับตัวละคร หรืออาจรอนานเกินไป โปรดแจ้งเราที่ Report Form

สำหรับกรณีที่เราตรวจสอบแล้วพบว่าธุรกรรมล้มเหลว ทางเราจะส่ง CLC ที่ท่านใช้ซื้อตัวละคร คืนไปที่กระเป๋าของท่าน

transaction

โปรดอย่ากังวล ทางเราจะตอบและแก้ไขทุกปัญหาของท่านให้ได้โดยเร็วที่สุด และขอภัยอีกครั้งที่ทำให้ท่านเสียเวลา


RPC Network

เราแนะนำให้ท่านใช้ RPC URL ตัวใหม่ https://polygon-rpc.com เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในการทำธุรกรรมบน Polygon Mainnet

เปลี่ยน RPC URL อย่างไร ?

  1. คลิกที่ไอคอน Account ของคุณใน Metamask แล้วเข้าเมนู "การตั้งค่า"

RPC

  1. เลือกหัวข้อ "เครือข่าย" แล้วเลือกชื่อเครือข่าย "Polygon Mainnet" หรือชื่อเครือข่ายที่คุณตั้ง

RPC

  1. เปลี่ยน RPC URL ในช่องให้เป็น https://polygon-rpc.com แล้วทำการกดบันทึก เป็นอันเสร็จสิ้น

RPC