ProGaming Co. Ltd.


เกี่ยวกับเรา

ทางบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นผู้นำผู้ให้บริการทางด้านไอที และเป็นผู้นำด้านการให้ความรู้แก่นักพัฒนามือใหม่ เพื่อให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักพัฒนามืออาชีพได้อย่างเต็มตัวด้วยความสอดคล้องและเอื้ออำนวยกันของวัตถุประสงค์ทั้งสอง

บริษัท โปรเกมมิ่ง จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างชุมชนของนักพัฒนาขึ้นมา การให้ความรู้จะสร้างนักพัฒนาป้อนให้กับอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ เมื่อคุณภาพของนักพัฒนาของไทยมีคุณภาพสูงขึ้น ย่อมทำให้คุณภาพซอฟท์แวร์ของไทยสูงขึ้น และสามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมต่างชาติได้ในไม่ช้า

team