ระบบเกม


ศาลพระภูมิ

ผู้เล่นสามารถกราบไหว้บูชาศาลพระภูมิที่ตั้งอยู่ในฟาร์มได้ เพื่อรับความเป็นศิริมงคลในการทำฟาร์ม ทำให้ได้รับรางวัลมากขึ้น หรือถ้าโชคร้ายก็อาจถูกศาลพระภูมิสาปได้เหมือนกัน

mat

mat