ระบบเกม


ตลาดรถไฟ

ตัวเกมในเวอร์ชั่นปัจจุบัน รถไฟภายในฟาร์มของผู้เล่น จะทำการวิ่งตามปกติจากที่หยุดพักมานาน ทำให้ผู้เล่นสามารถขายผลผลิตพิเศษได้ภายในเวลาที่รถไฟมาจอดอยู่ที่ฟาร์มเท่านั้น

mat