ระบบเกม


เควส หรือ ภารกิจ

การทำเควส ผู้เล่นจะต้องหาผลผลิตที่เควสต้องการมาส่ง ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตจากพืช หรือ จากสัตว์ โดยเควสจะกำหนดชนิดของผลผลิต และจำนวนที่ต้องการเอาไว้อย่างชัดเจน

quest

  • เควสพื้นฐาน

ผู้เล่นที่ซื้อ Standard Farm มา จะสามารถทำเควสพื้นฐานภายในฟาร์มนั้นได้ โดยรับเควสจากไอคอนเควสบอร์ดภายในเกม

quest

  • เควสพิเศษ

ผู้เล่นที่ซื้อ Great Farmland มา จะสามารถทำเควสพิเศษภายในฟาร์มนั้นได้ โดยรับเควสจากไอคอนเควสบอร์ดภายในเกม

quest

  • รางวัลเควส

รางวัลเควสจะได้ตามผืนฟาร์มที่เล่น โดยเควสจาก Great Farmland จะให้รางวัลมากกว่าเควสจาก Standard Farmland

  • ระยะเวลารับเควส

เมื่อทำเควสเสร็จ หรือ เควสล้มเหลวจากการหมดเวลา จะมีการติดคูลดาวน์ก่อนที่จะมีเควสถัดไปปรากฎขึ้นมาให้ทำ ( ระยะเวลาคูลดาวน์จะขึ้นอยู่กับความสามารถสกิลของตัวละครที่ผูกสัญญากับฟาร์ม )