ระบบเกม


น้ำท่วม

เมื่อทำเควสครบ 30 ครั้งแล้ว ฟาร์มของคุณจะเกิดน้ำท่วมขึ้น ทำให้ไม่สามารถรับเควสได้ ผู้เล่นจะต้องทำการสูบน้ำออกจากฟาร์มก่อน จึงจะสามารถรับเควสต่อไปได้

mat

ค่าสูบน้ำ

  • Normal Farm : 350 CLC
  • Great Farm : 1500 CLC

mat