ระบบเกม


การตกปลา

คุณสามารถตกปลาได้ที่บ่อน้ำในฟาร์มของคุณ สามารถซื้อเบ็ดตกปลาได้ที่ร้านค้าเบนจามิน

mat

การตกปลา สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียง สังเกตุเงาของปลาที่เข้ามากินเบ็ด แล้วกดดึงเบ็ดขึ้นให้ทันเวลาพอดี สามารถตกปลาได้ 5 ครั้งต่อวัน ( รีเซ็ตทุกวันตอน 4 . 00 น. )

mat

mat