ระบบเกม


การออกสำรวจ

ไอคอนออกสำรวจ จะสามารถกดได้ก็ต่อเมื่อรับเควสมาแล้วเท่านั้น ( ถ้ายังไม่รับได้รับเควส จะไม่สามารถส่งตัวละครออกไปสำรวจได้ )

explore

เมื่อตัวละครออกสำรวจ ตัวละครจะไปรวบรวมหาวัตถุดิบที่ผู้เล่นเลือกไว้มาให้ ถ้าตัวละครไม่เคยออกสำรวจมาก่อน การออกสำรวจครั้งแรกจะไม่เสียค่าใช้จ่าย ( เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น )

explore