ระบบเกม


การผูกสัญญาตัวละครกับฟาร์ม

ก่อนที่จะทำเควส หรือทำอะไรบนผืนฟาร์มที่เลือกเข้ามา ผู้เล่นจะต้องผูกสัญญาตัวละครกับผืนฟาร์มนั้นก่อน ถ้าตัวละครที่ผู้เล่นจะผูกสัญญากับฟาร์มนั้น ไม่เคยผูกสัญญามาก่อน จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการผูกสัญญาครั้งแรก ( เฉพาะครั้งแรกครั้งเดียว )

contract

contract

ฟาร์ม 1 ฟาร์ม สามารถผูกสัญญาตัวละครได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น